Download het Beter Plan door op het plaatje te klikken:

Klik om het Beter Plan te steunen : Schwienswei.petities.nl

De Schwienswei is een beschermd natuurgebied voor ijsvogels en kwikstaarten, voor bevers en dassen, voor bosbeekjuffers en elzenhaantjes, voor watervioliers en gevlekte aronskelken. Dit is het gebied waar de Roode Beek, de Molenbeek en de Geleenbeek stromen. 

De Schwienswei is een onmisbare schakel in de leefbaarheid van onze mooie stad, voor inwoners en bezoekers, voor jong en oud, voor wandelaars en joggers, voor vissers en schaatsers, voor schrijvers en fotografen. Hier kun je aan je conditie werken, je hoofd leeg maken, inspiratie opdoen, oftewel ‘verwandelt’ raken.

De Schwienswei kunnen we versterken en vergroten door de 22 hectare van het voormalige ESCS/CIOS terrein erbij te betrekken in plaats van er vakantiehuisjes op te bouwen.  De natuur is daar al mee begonnen, ga maar eens kijken. We kunnen daar duizenden bomen planten op de oude sportvelden. Zo leveren we een bijdrage aan het tegengaan van klimaatverandering en aan de doelstellingen van de klimaatovereenkomst van Parijs.

Hier kunnen we beken weer laten meanderen, zoals de Geleenbeek bij Munstergeleen, Leyenbroek, Beekdal en Ophoven. Dat is niet alleen mooi, maar ook goed voor de opvang van neerslag en voor de aanwezige plant- en diersoorten. Zo bevorderen we de biodiversiteit en voorkomen we waterproblemen.

Hier krijgen de inwoners van Sittard-Geleen extra ruimte voor recreatie en ontspanning. Zo geven we invulling aan hun wensen uit Toekomstvisie 2030.

Hier komen schoolboeken tot leven. Hier kunnen we kinderen en kleinkinderen de ruimte geven om te spelen, te ontdekken en zich te ontwikkelen. Zo maken we onze stad nóg aantrekkelijker voor jonge gezinnen en werkgevers van buiten de stad.

Burgerinspraak en participatie staan hoog op de agenda van de gemeente Sittard-Geleen. Nu is het aan omwonenden, natuurliefhebbers, wandelaars, joggers, vissers, schaatsers, schrijvers en fotografen om van zich te laten horen. 

Elke stem telt!

 

​​​​​​Wij Schwienswei is een samenwerking tussen Vrienden van de Schwienswei en Actiegroep Omwonenden Schwienswei