Het Anker biedt hoop

29-01-2022

Het college van B&W (GOB, CDA, Stadspartij) adviseert de Gemeenteraad om toch € 650.000 per jaar te blijven reserveren voor het openhouden van zwembad het Anker in Born.
https://www.sittard-geleen.nl/Inwoners/Actueel/Nieuws_en_persberichten/Januari_2022/Voorstel_zwembad_Het_Anker_blijft_behouden


In 2017 heeft de gemeenteraad nog besloten om aan te sturen op een ‘sluitende business case’ voor zwembaden het Anker en de Nieuwe Hateboer, dus zonder gemeenschapsgeld. Voor het Anker wordt wat GOB, CDA en Stadspartij betreft het principe van een ‘sluitende business case’ vlak voor de verkiezingen weer losgelaten. 

                

Maar voor de Nieuwe Hateboer werd het doel van een ‘sluitende business case’ eind vorig jaar nog door GOB, CDA en Stadspartij vertaald in een uitgesproken voorkeur om het zwembad samen met 22 hectare groen te verkopen aan Smart Property voor de bouw van 330 luxe vakantiehuisjes rond de Schwienswei. Privatiseren dus, zodat de onwonenden alleen nog langs hekken en slagbomen naar hun wandelgebied op de Schwienswei kunnen. Als ze geluk hebben mogen ze op maandagmorgen een paar uur zwemmen als de eigenaars van de vakantiehuisjes terug zijn naar hun eerste woning. Dat is de bewezen realiteit van het privatiseren van publieke ruimte, kijk maar in Thorn, Heelderpeel en vele andere vakantieparken.

Wij Schwienswei is oprecht blij dat het Anker open kan blijven en dat het onzalige idee van ‘sluitende business cases’ nu van tafel is voor publieke voorzieningen zoals zwembaden en natuurgebieden. Een sluitende begroting is belangrijk, maar als elke publieke voorziening alleen langs de meetlat van de 'sluitende business case' wordt gelegd dan raken de sociale en ecologische gevolgen buiten beeld. In de beslissing rond het Anker in Born laat het college van B&W nu zien dat het ook rekening wil houden met o.a. zwemles en gezondheidsbevordering voor kinderen en andere doelgroepen, en daar elk jaar € 650.000 voor over heeft. Dan is het nog maar een kleine stap om ook rond zwembad de Nieuwe Hateboer en de Schwienswei geld beschikbaar te stellen voor gezondheidsbevordering en natuureducatie voor diezelfde doelgroepen.

Daarmee komt ons ‘beter plan voor de Schwienswei’ weer enkele stappen dichterbij,
✅  mét draagvlak omwonenden 
✅  zónder vakantiehuisjes
✅  mét natuurherstel 
✅  mét beter natuurbeheer en
✅  mét een zwembad!