Toespraak 19-02-22, 10:00 ESCS terrein/Nieuwe Hateboer

Goedemorgen allemaal,

De weergoden zijn ons goed gezind.
Wat een geweldige dag om bij elkaar te komen.
Stilte na de storm.
En stilte voor de volgende storm.

Want er zijn grenzen.

Er zijn grenzen aan hoeveel natuur kan worden opgeofferd voor economische groei.
Er zijn grenzen aan hoeveel publieke eigendommen kunnen worden geprivatiseerd.
Er zijn grenzen aan hoe lang je omwonenden kunt negeren bij belangrijke besluiten.

Er zijn grenzen en die zijn nu bereikt.

Foto: Nicole Harren

Wij hebben, allemaal samen, een groot probleem. We zijn volledig de balans kwijt tussen de economie, de mens en de natuur.

We kennen allemaal wel voorbeelden van waar het fout gaat: Wie heeft niet een familielid, buurman of vriend die het slachtoffer is geworden van de eenzijdige jacht op meer economische groei? Wie ziet niet dat het klimaat steeds extremer wordt, met hittegolven en overstromingen? Wie ziet niet dat de natuur lijdt onder luchtvervuiling, plastic in de oceanen en het kappen van bossen? En dat allemaal voor meer economische groei, terwijl niemand zich serieus meer lijkt af te vragen waarom ook alweer?

De economie is niet het doel. De economie is een instrument. Het doel is niet welvaart. Het doel is welzijn.
De economie is niet het fundament. De economie is slechts de bovenkant van een piramide.
Het fundament van die piramide is de natuur.
De natuur zorgt voor zuurstof, drinkwater en eten. Zonder natuur houdt alles op.
En op dat fundament komt de maatschappij waarin we samenleven en samenwerken.
En op basis van een goed functionerende maatschappij kun je een gezonde economie bouwen.

Maar de afgelopen 30 jaar zijn bestuurders van bedrijven, gemeentes, provincies en landen vooral bezig geweest om aan de economie te werken, als doel op zich, ten koste van de natuur en de maatschappij. De natuur begint inmiddels steeds meer tegengas te geven. En de maatschappij raakt steeds meer gepolariseerd. We verwaarlozen de fundamenten van ons eigen welzijn.

 

Grote woorden, over hele grote problemen. En wat kunnen wij daar dan aan doen? En het antwoord is dit: er zijn wel grote problemen maar er bestaan geen grote oplossingen. We kunnen de grote problemen alleen maar te lijf gaan met heel veel kleine oplossingen. En daarvoor zijn we hier. Hier hebben we de kans om met enkele kleine oplossingen een bijdrage te leveren aan grote problemen. En als iedereen dat nou eens zou doen…

Onze kleine bijdrage voor het oplossen van dat probleem is:

  1. Het ESCS terrein teruggeven aan de natuur en samenvoegen met de Schwienswei tot de Grote Schwienswei
  2. Zwembad de Nieuwe Hateboer deels of helemaal openhouden, geexploiteerd door een zwemvereniging

 

En dat kost geld ja. Maar het is een misverstand om alleen te denken in termen van kosten. Het zijn investeringen, net als in onderwijs en gezondheidszorg. En net als in sportvoorzieningen in Geleen en Born. Het zijn investeringen in de fundamenten van onze maatschappij. En dus in de fundamenten van een gezonde economie.

Hoe gaan we bereiken dat de Grote Schwienswei er komt en dat we in de Nieuwe Hateboer kunnen blijven zwemmen? Zo meteen gaan we de eerste Wij Schwienswei Stemwijzer aanbieden aan enkele van de bijna 3000 burgers die vorig jaar onze petities hebben ondertekend. We gaan komende weken alle burgers oproepen om te stemmen op een partij die voorstander is van de Grote Schwienswei en van zwembad de Nieuwe Hateboer. Op een partij die het echt meent als ze het hebben over inspraak en groen en duurzaamheid en gezonde wijken. Op een partij die niet alleen maar mooie beloftes maakt, maar er ook naar handelt als ze de kans krijgt.

Wij bepalen uiteindelijk, samen met alle andere burgers die gaan stemmen, wie er na 16 maart in het college van B&W en in de gemeenteraad zitten. Zonder een meerderheid in de gemeenteraad kan het college van B&W het vakantiepark er niet doorheen krijgen.

Hoe is de Wij Schwienswei Stemwijzer tot stand gekomen? Wij hebben eind vorig jaar alle politieke partijen van Sittard-Geleen 5 stellingen voorgelegd waarop ze alleen met ja of nee kunnen antwoorden. Een groen vinkje of een rood kruisje. We dwingen ze daarmee om duidelijke keuzes te maken. Bijna elk verkiezingsprogramma staat tegenwoordig vol met draagvlak, inspraak, duurzaamheid, natuur en gezonde wijken.

Maar het gaat erom wat ze DOEN als het erop aan komt. Zoals hier bij de Schwienswei en de Hateboer. Durven ze dan de harde keuzes te maken die nodig zijn om te voorkomen dat de fundamenten van onze maatschappij elke dag weer een stukje worden vernietigd?

Geen woorden maar daden.

We hebben alle partijen de ruimte gegeven om hun standpunt op onze website uitgebreid toe te lichten. En velen hebben dat ook keurig gedaan.

Toch waren er 5 partijen die geen groene vinkjes of rode kruisjes wilden geven.  En dat waren GOB, CDA, Stadspartij, VVD en D66. Voor die partijen hebben wij zelf de groene vinkjes en rode kruisjes gezet op basis van het gevoerde beleid afgelopen jaar, hun verkiezingsprogramma en website en publieke uitingen in de media.

De onderbouwing van alle groene vinkjes en rode kruisjes vinden jullie op onze website. www.wijschienswei.nl

Sander Geelen