Wij Schwienswei zegt vertrouwen op

11-03-2022

Wij Schwienswei zegt het vertrouwen op in het college van B&W van Sittard-Geleen en trekt zich terug uit de gezamenlijke haalbaarheidsstudie naar het Beter Plan voor de Schwienswei: een Grote Schwienswei mét zwembad (de zogenaamde derde variant oftewel Denkrichting 3). Vandaag was slechts de druppel die de emmer deed overlopen. 

Die emmer raakte snel vol nadat Wij Schwienswei een brief onder ogen kreeg van wethouder Meekels aan projectontwikkelaar Smart Property van 23-12-21 waarin hij het bestaan van een derde variant negeert. Citaat uit die brief: ‘Op 2 november 2021 heeft ons college de natuur- en landschapsvisie voor deze ontwikkellocatie vastgesteld. Deze visie kent twee denkrichtingen, te weten een natuurrijke ontwikkeling (variant één) en een economische ontwikkeling in balans met de aanwezige natuurwaarden (variant twee). Ons college heeft bij besluit van 2 november 2021 de voorkeur voor variant twee uitgesproken. Wanneer de gemeenteraad deze voorkeur overneemt is onder voorwaarden een ontwikkeling van een eco-vakantiepark op deze locatie mogelijk.’

Dit schreef wethouder Meekels aan Smart property 7 weken na zijn publieke toezegging aan omwonenden en belanghebbenden op 03-11-21 in de Oase dat ons ‘Beter Plan voor de Schwienswei’ eerst samen met Wij Schwienswei op haalbaarheid zal worden onderzocht en 4 weken na de eerste bijeenkomst daarover met ons op 23-11. Wij zaten nog midden in die zogenaamde samenwerking en we zouden binnenkort weer bij elkaar komen voor vervolgafspraken.

Het haalbaarheidsonderzoek was achteraf gezien niets anders dan een afleidingsmanoeuvre, om op die verhitte avond in de Oase op 03-11 de druk van de ketel te halen. En het feit dat de gemeente vervolgens 10 weken lang geen enkele haast maakte met concrete afspraken paste de coalitiepartijen GOB, CDA en Stadspartij prima in de aanloop naar de verkiezingen. Die spraken dan ook samen af dat ze geen van allen zouden meedoen met de Wij Schwienswei Stem Wijzer, getuige hun persberichten en brieven aan ons.

De manier waarop wethouder Meekels van plan was ons plan te negeren was eerder al terug te vinden in een collegebesluit van 23-09-21:  ‘De derde denkrichting die onlangs door WIJSchwienswei is gepresenteerd is niet apart uitgewerkt omdat deze denkrichting past binnen een economische ontwikkeling als beschreven in denkrichting twee.’ Met andere woorden, door ons Beter Plan voor de Schwienswei ook te classificeren als 'economische ontwikkeling' zou de gemeenteraad maar uit twee varianten hoeven kiezen, met grote kans dat het vakantiepark er alsnog kon komen.  

Dit is precies het soort politieke trucjes waardoor inwonenden van Sittard-Geleen het vertrouwen in hun stadsbestuur de afgelopen jaren zijn kwijt geraakt. Er is volgens onderzoek midden vorig jaar vrijwel geen stad meer in Nederland waar burgers minder vertrouwen hebben in de politiek. En niettemin gaan de hoofdrolspelers door op de manier die tot deze crisis heeft geleid. Wij doen niet meer mee met die spelletjes. We hebben als burgers netjes ons best gedaan om in goed overleg samen te werken met wethouder en ambtenaren. Maar het patroon van afgelopen jaren herhaalde zich.

Het incident vanmorgen rond het verlenen van toestemming voor het maaien van een terrein waar recent een vosseburcht is gesignaleerd was slechts de laatste druppel. Dramatisch slechte organisatie en communicatie, geen oog en oor voor de signalen uit de samenleving, en het steeds weer opofferen van natuur. Daar moeten we van af. We hebben geen andere keuze dan woensdag 16-03 bij de stembus duidelijk te maken wat we hiervan vinden. Het vakantiepark zal er wat GOB, CDA en Stadspartij betreft komen, met of zonder draagvlak van omwonenden en andere belanghebbenden. Maar of GOB, CDA en Stadspartij die ruimte krijgen van de kiezers dat hebben we zelf in de hand. We hopen op een grote opkomst van allen die het vertrouwen al verloren zijn. Wie woensdag niet komt opdagen moet niet klagen als er van de 'laatste wildernis van Sittard' weinig overblijft.

Geef nooit op, we kunnen en moeten het tij samen keren. Er zijn grenzen.