Weer de binnenbocht naar het vakantiepark?

 

Vandaag lazen we in de krant dat demissionair wethouder Pieter Meekels binnenkort met de nieuwe Gemeenteraad wil overleggen over randvoorwaarden voor ontwikkeling van de ESCS locatie naast de Schwienswei. Daarover moet immers wat het huidige college betreft na de zomer worden besloten. Dus, dezelfde heer Meekels die een maand geleden afscheid nam als wethouder tijdens een grote receptie in het Toon Hermans Theater lijkt nu nog effe snel als demissionair wethouder de nieuwe gemeenteraad te willen ‘inkaderen’ zodat het door hem zo vurig gewenste vakantiepark er toch komt, ook al zit er na de zomer een nieuw college van B&W.

Wij Schwienswei werd eind April jl. benaderd door twee heren van een adviesbureau met de boodschap dat ze van demissionair wethouder Meekels opdracht hadden om enkele moeilijke dossiers rond ruimtelijke ordening in goede banen te leiden. Tijdens een kennismakingsgesprek op 22 april vroegen de heren ons namens wethouder Meekels of we ons Beter Plan voor de Grote Schwienswei, ook wel Denkrichting 3 genoemd in de Natuur en Landschapsvisie, toch verder zouden willen uitwerken, ook al hadden wij in maart, vlak voor de verkiezingen, het vertrouwen opgezegd in het college van B&W. Wethouder Meekels vroeg ons om niet te wachten tot na de installatie van een nieuw college, maar om ons rapport komende maanden af te ronden ter voorbereiding op een debat en besluit door de gemeenteraad in het najaar.

Net nu we daarom weer waren gestart met het uitwerken van ons Beter Plan voor de Grote Schwienswei, en we een architect in de arm hebben genomen om een schetsplan te maken voor de herontwikkeling van het terrein van de Nieuwe Hateboer, wil de heer Meekels nog vóór het zomerreces de kaders voor het debat in het najaar alvast zo inperken dat ons plan geen schijn van kans meer heeft. Immers, volgens zijn brief van gisteren aan de gemeenteraad schrijft demissionair wethouder Meekels dat de herontwikkeling “zowel op locatieniveau als op het niveau van de gemeente moet bijdragen aan meer werkgelegenheid en aan versterking van de lokale en regionale economie”. Daarmee wordt duidelijk via een binnenbocht gekozen voor het vakantiepark en wordt ons plan voor natuurherstel op het ESCS terrein in combinatie met een verenigings-buitenzwembad feitelijk geblokkeerd.

Er is nog een extra reden waarom het inkaderen van randvoorwaarden een binnenbocht is die beter niet kan worden genomen. De Natuur en Landschapsvisie voor het ESCS terrein is gebaseerd op het provinciaal beleid van Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) 2014. Dat is echter sinds eind vorig jaar vervangen door de nieuwe Omgevingsvisie Limburg. Die legt vanwege de snel wijzigende omstandigheden en Europese wetgeving vol de nadruk op o.a. klimaatadaptatie en natuurherstel. Inmiddels is de gemeente Sittard-Geleen ook gestart met het maken van de lokale uitwerking daarvan, de Omgevingsvisie Sittard-Geleen. Daarin moet voor de hele gemeente voor de komende 15 jaar een balans gevonden worden tussen ecologische veerkracht, sociale veerkracht en economische veerkracht (zie Samenvatting Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor de milieueffectrapportage voor de Omgevingsvisie Sittard Geleen). Die balans kan alleen gevonden worden indien er elders gecompenseerd wordt voor economische ontwikkelingen bij Nedcar, Chemelot, Brightlands. Het is dus zeer voor de hand liggend om die nieuwe Omgevingsvisie Sittard-Geleen af te wachten in plaats van dit jaar te besluiten over het al dan niet opofferen van 22 hectare groen naast een beschermd natuurgebied aan een vakantiepark. Er is toch hopelijk niemand meer die echt meent dat herstel van biodiversiteit mogelijk is in een vakantiepark?

Net nu we voor de zoveelste keer weer geloof hadden dat ons Beter Plan voor de Grote Schwienswei in het najaar een eerlijke kans zou krijgen in de gemeenteraad, wordt die hoop weer tenietgedaan doordat een demissionair wethouder vlak voor zijn vertrek nog effe snel de doelpalen wil verschuiven zodat ons schot geen schijn van kans meer heeft. We hopen dat de gemeenteraad het nemen van de zoveelste binnenbocht in dit dossier blokkeert en aanstuurt op een degelijk proces door middel van de Omgevingsvisie Sittard-Geleen.