Geen binnenbocht naar het vakantiepark!

Het demissionair college van B&W wil onder leiding van oud-wethouder Meekels op 07-07 proberen om de Gemeenteraad kaders te laten accepteren waaraan later dit jaar de drie varianten uit de Natuur & Landschapsvisie worden beoordeeld.

Door nu al 'economische groei en werkgelegenheid' als kader te noemen vallen beide plannen met Puur Natuur voor het ESCS terrein af en blijft alleen het Vakantiepark over.

Dit is een binnenbocht naar het vakantiepark. Onacceptabel, zeker voor een demissionair college van B&W dat geacht wordt op de winkel te passen tot een nieuw college is aangetreden.

Kom donderdag 7 juli naar de raadsvergadering in Geleen en laat horen en zien dat je het hier niet mee eens bent. We verzamelen om 18:00 op de markt in Geleen. Wij zullen jullie vooraf bijpraten over de stand van zaken. Als het goed is kunnen we de Ronde volgen vanaf de publieke tribune.

Wij Schwienswei heeft zich gemeld voor inspraak in de Ronde en we zullen daar aansturen op uitstel van de beslissing over het ESCS terrein tot na vaststelling van de nieuwe Omgevingsvisie Sittard-Geleen.

Tot dan ziens, en delen graag!